Poczet sztandarowy

Proszę, aby uczniowie klas 8, którzy reprezentują szkołę w poczcie sztandarowym, byli obecni na rozpoczęciu roku szkolnego dla klas 4 - 8 o godzinie 8.05 oraz na rozpoczęciu klas 1 - 3 o godzinie 8.50.

Dziękuję, Sebastian Pięta