Rozpoczęcie roku szkolnego

rozpoczecierokuszkolnego

 Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

03 września 2018 roku

- klasy IV – VIII godz. 8.15

- klasy I – III godz. 9.00