Półkolonie w szkole

W tym roku, w dniach od 25 do 29 czerwca nasza szkoła organizuje półkolonie dla uczniów klas I-III. W półkoloniach mogą uczestniczyć dzieci zamieszkałe w Poznaniu, których rodzice rozliczają podatek w Poznaniu.Koszt udziału uczestnika wynosi 100,- zł (pozostałe koszty pokrywa Miasto Poznań). Kwota obejmuje: wyżywienie, opiekę wychowawców w godzinach 8.00 – 16.00, dwa posiłki (śniadanie, obiad), koszty programu (bilety wstępu, przejazdy itp.). Zapisy na półkolonie będą przyjmowane w sekretariacie szkoły do dnia 30 maja 2018 roku (w godzinach pracy sekretariatu). W związku z określoną ilością miejsc (w przypadku większej ilości chętnych niż miejsc) w pierwszej kolejności kwalifikowani będą uczniowie klas pierwszych według kolejności zgłoszeń, a następnie odpowiednio uczniowie klas drugich i trzecich według kolejności zgłoszeń. 


W przypadku zbyt małej ilości zgłoszonych chętnych, półkolonie nie zostaną zorganizowane