Drzwi otwarte

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu

zapraszają na 

Drzwi Otwarte,

które odbędą się we wtorek 13 marca o godzinie 17:00.

drzwiotwarte1