Wyniki Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Do etapu rejonowego zakwalifikują się uczniowie, którzy zdobyli minimum 30 punktów na 40 możliwych.

 

Język angielski

KOD UCZNIA

WYNIK

JA01

8 PKT

JA02

19 PKT

JA03

12 PKT

JA04

16 PKT

JA05

10 PKT

JA06

18 PKT

JA07

12 PKT

JA08

7 PKT

JA10

7 PKT

JA11

24 PKT

JA12

28 PKT

JA13

8 PKT

JA14

10 PKT

JA15

26 PKT

JA17

9 PKT

JA18

11 PKT

JA19

8 PKT

JA20

22 PKT

JA21

13 PKT

JA22

8 PKT

JA23

16 PKT

JA24

11 PKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język polski

KOD UCZNIA

WYNIK

JP01

11 PKT

JP02

5 PKT

JP03

2 PKT

 

 

 

 

 

Matematyka

KOD UCZNIA

WYNIK

MA03

21 PKT

MA05

08 PKT

MA06

13 PKT

MA08

13 PKT

MA09

20 PKT

MA10

15 PKT

MA11

08 PKT

MA12

19 PKT

MA13

13 PKT

MA14

20 PKT

MA15

12 PKT