Zawieszenie zajęć 9 listopada do 29 listopada 2020 r.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zagrożeniem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 9 listopada 2020 roku do 29 listopada 2020 roku zajęcia dla klas 1-8 prowadzone są zdalne.