• Start
  • Informacje
  • NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

TERMINY PRZEPROWADZANIA

 

POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

 

DO KLAS PIERWSZYCH

 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W POZNANIU

 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

06 lipca do 16 lipca 2020 roku

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 lipca 2020 roku

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

21 lipca – 23 lipca
2020 roku

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24 lipca 2020 roku