Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W związku z pandemią Covid-19 w dniu zakończenia roku szkolnego 2019/2020, 26 czerwca 2020 roku, świadectwa będzie można odebrać od wychowawców klas na boisku szkolnym
z zachowaniem rygorów sanitarnych.

Na teren boiska mają wstęp tylko uczniowie. Muszą być zabezpieczeni maseczkami.

Harmonogram odbioru świadectw:

klasy 1   godz. 8.00

klasy 2   godz. 8.30

klasy 3   godz. 9.00

klasy 4   godz. 9.30

klasy 5   godz. 10.00

klasy 6   godz. 10.30

klasy 7   godz. 11.00

W przypadku deszczu świadectwa będą wydawane w drzwiach szkoły.
Nie ma obowiązku odbioru świadectw. Uczniowie lub rodzice, za okazaniem dokumentu tożsamości mogą odebrać świadectwo w czasie wakacji (w godzinach otwarcia sekretariatu) lub we wrześniu – zalecany termin.

Zakończenie dla ósmoklasistów

26 czerwca 2020 roku w holu szkoły odbędzie się wspólne dla wszystkich uczniów klas 8 zakończenie roku szkolnego i odbiór świadectw ukończenia szkoły podstawowej. Obowiązują rygory sanitarne. Uczniowie przychodzą do szkoły o godz. 11.50, stają w odstępach przed wejściem, (tak jak wchodzili na egzamin ósmoklasistów).Wszyscy uczniowie mają zakryte usta i nos.W uroczystości nie biorą udziału rodzice, wyjątkiem są przedstawiciele – Trójki Klasowe.