Ogłoszenie o wyborze oferenta na dzierżawę kuchni

"Dzierżawę kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi, prowadzenie żywienia uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu, os. Piastowskie 27 w wydzierżawionych pomieszczeniach"

w wyniku konkursu ofert wybrano firmę:

PYSZOTY IZABELA WOJDYŁA

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 81/85

60-529 Poznań

 

Dyrektor Szkoły

mgr Beata Owczarzak