Wyniki Konkursów Wojewódzkich

Wyniki etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego 

JP01 - 14p.

JP02 – 20p.

JP04 - 27p.

JP06 – 29p.

JP07 – 18p.

 

JP08 – 14p

 

Wyniki etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

Kod ucznia

Liczba punktów

MA01

14

MA02

11

MA03

14

MA04

25

MA05

11

MA06

16

MA07

11

MA08

32

MA09

11

MA10

17

MA11

8

MA12

18

MA13

29

MA14

26

MA15

12

Uzyskanie co najmniej 40 pkt gwarantowało zakwalifikowanie do etapu rejonowego.

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego: etap szkolny

BI01      25pkt

BI03      12pkt

BI04      22pkt

BI05      26pkt

BI06      22pkt

BI07      24pkt

BI08      19pkt

BI09      16pkt

Maksymalnie można było uzyskać 50 pkt. Żeby zakwalifikować się do etapu rejonowego trzeba było uzyskać min.40pkt. (80%). Niestety progu tego nie udało się uzyskać żadnej osobie. Jednocześnie dziękuję wszystkim uczestnikom za podjęty wysiłek przygotowań oraz napisanie testu, który oceniany był zgodnie z bardzo surowym kluczem. Podjęty wysiłek z pewnością zaprocentuje. 


Agnieszka Marczewska

WYNIKI ETAPU SZKOLNEGO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Lp.

KOD UCZNIA

LICZBA PUNKTÓW

1.

JA01

12

2.

JA02

6

3.

JA03

23

4.

JA04

10

5.

JA05

30

6.

JA06

18

7.

JA07

24

8.

JA08

11

9.

JA09

3

10

JA10

13

11.

JA11

27

12.

JA12

9

13.

JA13

20

14.

JA14

13

15.

JA15

37

16.

JA16

12

17.

JA18

8

 

Ogólnopolski Konkurs Misyjny "Mój kolega z Buluby" - rozstrzygnięty

Ogólnopolski Konkurs Misyjny „ Mój kolega z Buluby” został rozstrzygnięty. Cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli z całej Polski. Przesłano 705 prac m.in. z Gdańska, Lublina, Nowego Miasta nad Pilicą,  Wrocławia czy Krzywaczki.  Jury zgodnie z regulaminem wybrało Laureatów w trzech kategoriach wiekowych. I kategoria- klasy I-III; II kategoria klasy IV-VI i III kategoria klasy VII- VIII oraz przyznało po 5 wyróżnień w każdej z kategorii. Jury nie miało łatwego zadania. Przesłane do nas prace były bardzo ciekawe zarówno pod względem artystycznym jak i społecznym- niosły ze sobą głęboki przekaz. Bardzo wszystkim dziękujemy za udział w konkursie. Za wielkie zaangażowanie i kreatywność widoczne w przesłanych pracach. Cieszymy się, że tak wiele osób mogło poznać niezwykłą postać Doktor Wandy Błeńskiej wielkiej lekarki i misjonarki, Poznanianki Stulecia, Polskiej Matce Trędowatych, która przez 43 lata opiekowała się chorymi na trąd w Ugandzie.

Laureaci oraz wyróżnieni uczniowie zostali powiadomieni o wynikach konkursu. Po uroczystej Gali Finałowej Konkursu, która odbędzie się w dniu 23 października zostaną opublikowane na naszej stronie imiona i nazwiska Laureatów oraz Wyróżnionych. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, a zwycięzcom z całego serca gratulujemy!

Szkoła w Bulubie2

Dodatkowe dni wolne

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu informuje, że po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, dodatkowymi dniami od zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą:

- 2 i 3 stycznia 2020 roku,

- 12 czerwca 2020 roku

oraz

- 21, 22, 23 kwietnia 2020 roku – egzamin ósmoklasisty