„W świecie wierszy, bajek i baśni”

Projekt edukacyjny na rok szkolny 2017/2018,
realizowany w Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu

projekt20172018

Koordynatorzy projektu:

Monika Skobierska, Agnieszka Marczewska, Elwira Kucharczyk, Sebastian Pięta, Daria Reńska, Joanna Cicha - Chmielina

Cele ogólne:

·         Budzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów literaturą dziecięcą
    (baśniami, bajkami, wierszami) będącą źródłem przeżyć i wiedzy

·         Popularyzacja czytelnictwa jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu

 

Cele szczegółowe:

·         Zapoznanie uczniów z twórczością znanych na całym świecie poetów
    oraz bajko i baśniopisarzy

·         Rozwijanie umiejętności czytania i interpretowania czytanego tekstu

·         Rozbudzanie inwencji twórczej uczniów

·         Wspomaganie rozwoju emocjonalnego oraz budowania poczucia własnej wartości

·         Kształtowanie pożądanych nawyków oraz postaw społeczno – moralnych

·         Wzbogacenie słownictwa oraz rozwijanie umiejętności poprawnego i swobodnego
    wysławiania się

·         Kształtowanie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego

·         Rozbudzanie i rozwijanie wyobraźni u dzieci

·         Kształtowanie nawyku słuchania oraz poprawa pamięci i koncentracji

·         Budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej

·         Ukazanie roli książki w życiu człowieka

Czas realizacji projektu: wrzesień 2017 – maj 2018

Termin prezentacji projektu:

W ciągu całego roku szkolnego

Podczas festynu rodzinnego „Trójki”, w dniu 19 maja 2018 roku

Odbiorcy projektu: społeczność uczniowska, nauczyciele, rodzice, zaproszeni goście, mieszkańcy pobliskich osiedli

Formy realizacji:

Konkursy

Inscenizacje

Wystawy i prezentacje w holu szkoły

Zadania:

·         Przedstawienie założeń projektu edukacyjnego

·         Konkurs recytatorski

·         Projekt zakładki do książki

·         Projekt okładki do wybranej książki

·         Ilustracja do wybranego utworu

·         Zbiórka książek

·         Wystawa książek

·         Tworzenie własnych utworów literackich

·         Cykliczne, wspólne czytanie książek

·         Spotkania z zaproszonymi gośćmi

·         Udział w spektaklach teatralnych

·         Zwiedzanie teatru „od kuchni”

·         Poznanie i prezentacja sylwetek wybranych autorów oraz ich twórczości

·         Zorganizowanie festynu pod hasłem „W świecie wierszy, bajek i baśni”