Wyniki Konkursów

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

WYNIKI KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA

Klasy I

I miejsce- Patryk Lechowicz

II miejsce- Marcin Kubiak

III miejsce- Kamil Piszczorowicz

Wyr. Dominika Tyrzyk

Klasy II

I miejsce- Jaś Strzelczyk – Mytnik

II miejsce- Marta Pempera

III miejsce- Jaś Tyliński

 

Klasy III

I miejsce- Mateusz Rolski

II miejsce- Filip Świtała

III miejsce- Lena Śleboda

 

Wyr. Kacper Sawicki

 

Wyniki Finału Konkursu Miłośnik Wiedzy

                             finalmilosnikwiedzy

Miłośnikiem Wiedzy na poziomie klas pierwszych zostali: Zuzanna Mrozinska i Kamil Piszczorowicz

II miejsce- Marysia Milej

III miejsce- Marcin Kubiak

Miłośnikiem Wiedzy na poziomie klas drugich został: Piotr Strzelecki

II miejsce- Seweryn Szymko

III miejsce- Wiktoria Twardowska

Miłośnikiem Wiedzy na poziomie klas trzecich został: Kacper Sawicki

II miejsce- Mikołaj Siekierczak

III miejsce- Liliana Mińska

 

                                                                                                                                                                                      Wszystkim laureatom gratulujemy!

 

Wyniki III etapu Miłośnika Wiedzy

Klasa I a                                                                 Klasa I b

Igor Dmitrjew- 12 pkt                                               Kamil PIszczorowicz- 15 pkt

Marcin Kubiak- 12 pkt                                               Zuzia Mrozinska- 15 pkt

Ania Klauza- 11 pkt                                                  Marysia Milej- 14 pkt

Zuzia Bazyli- 11 pkt                                                  Amelia Morska- 14 pkt

………………………………………………………………………………….

Razem- 46 pkt                                                               Razem 58 pkt SOWA

Klasa II a
Wiktoria Twardowska- 20 pkt
Piotr Strzelecki- 20 pkt
Seweryn Szymko- 20 pkt
Misia Pilaczyńska- 20 pkt

…………………………………
Razem- 80 pkt  SOWA

Klasa III a                                                                      Klasa III b

Lena Śleboda- 32 pkt                                                      Kacper Sawicki- 35 pkt

Weronika Grus- 30 pkt                                                    Mikołaj Siekierczak- 34 pkt

Maja Druzga- 30 pkt                                                        Aicham               - 32 pkt

…………………………………………………………………………………  
Razem – 92 pkt                                                                Razem- 101 pkt  SOWA

Klasa III c                                                                      Klasa III d

Liliana Mińska- 31 pkt                                                      Rysiu Pałuka- 28 pkt

Tomasz Dudziński- 22 pkt                                                Marcin Karwasz- 26 pkt

Patrycja Tylkowska- 21 pkt                                               Amy Ilkowska- Conn- 21 pkt

…………………………………………………………………………………

Razem- 74 pkt                                                                    Razem – 75 pkt

Odkrywamy Talenty Trójki

W głosowaniu uczniów najwięcej punktów otrzymali:

1.Wiktoria Olbert
2. Nadia Kujawa
3. Maja Piszczorowicz
4. Martyna Haufa
5. Angelika Khoury
6. Hanna Nojman 
7. Magdalena Marciniak
8. Zuzanna Bazyli

Zwycięzcy w kategorii plastyka :
Weronika Tyczewska
Maria Zwierzycka
Liliana Mińska

 

XI Szkolny Konkurs Gramatyczno – Stylistyczny  „SPRAWNIE PISZĘ” dla klas II i III

Klasa II

I miejsce -   Piotr Strzelecki 2 a 

II miejsce -  Marta Pempera  2 a

klasa III

I miejsce -    Maja Druzga, Lena Śleboda, Filip Świtała –klasa 3 a

Szkolny  Konkurs Ortograficzny

Mistrz ortografii klas II   - Strzelczyk- Mytnik Jan kl. 2a

II miejsce – Strzelecki Piotr kl. 2 a

Mistrz ortografii klas III  -  Druzga Maja kl. 3a

II miejsce – Mińska Liliana  kl. 3

III miejsce Śleboda Lena  kl.3a

 

 

Szkolny Konkurs Ekologiczny

Tytuł ekologa klas I otrzymali :

 Zuzanna Mrozinska kl. 1b,

Antoni Urbański kl.1b

Wyróżnienia:

Maria Milej kl. 1b

Patryk Lechowicz kl. 1b

Gabriel Gellera kl. 1 a

Tytuł ekologa klas II otrzymał – Piotr Strzelecki kl.2a

Tytuł ekologa klas III otrzymali:

 Maja Druzga kl. 3a

 Filip Świtała kl. 3a

Wszystkim laureatom gratulujemy!

 

J. Cicha-Chmielina , M. Skobierska

 

„Co wiem o swoim mieście?”

W lutym 2018 r. odbył się finał Szkolnego Konkursu Wiedzy o Poznaniu „Co wiem o swoim mieście?”. W finale wzięło udział 29 uczniów z klas I – III. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą o naszym mieście.

A oto wyniki:

Klasa I

I miejsce – Urbański Antoni

II miejsce – Bazyli Zuzanna

III miejsce – Geller Gabriel

Klasa II -

I miejsce – Janicki Franciszek i Tryzubiak Iwo

II miejsce – Strzelecki Piotr i Strzelczyk –Mytnik Jan

III miejsce – Szymko Seweryn

klasa III

I miejsce – Śleboda Lena

I miejsce – Druzga Maja

III miejsce – Świtała Filip

Dyplomy i nagrody rzeczowe laureatom wręczono na apelu 21.03.2018 r.

J. Cicha-Chmielina, Monika Skobierska

 

Wyniki konkursu plastycznego Witamy Wiosnę

Wyróżnienia:

Klasy 1

Dominika Tyżyk, Marysia Milej, Gabriel Gellera, Wiktoria Jakubowska, Zuzia Pluta, Oliwia Robakowska, Ania Klauza, Zuzia Bazyli

Klasy 2

Justyna Czekalska, Marta Pempera, Seweryn Szymko, Jaś Tyliński

Klasy 3

 

Liliana Mińska, maja Druzga, Amy Ilkowska Conn.

 

Wyniki II etapu Miłośnika Wiedzy

Klasa 1 a                                                               Klasa 1 b

Marcin Kubiak- 19 pkt                                             Zuzia Mrozinska- 19 pkt

Gabriel Gellera- 18 pkt                                            Kamil Piszczorowicz- 19 pkt

Zuzia Bazyli- 17 pkt                                                 Marysia Milej- 19 pkt

Igor Dmitryjew- 16 pkt                                            Patryk Lechowicz- 19 pkt

………………………………………………………………………………..

Razem- 70 pkt                                                          Razem 76 pkt – SOWA

Klasa 2 a

Jaś Strzelczyk- 20,5 pkt

Piotr Strzelecki- 20.5 pkt

Iwo Tryzubiak- 20 pkt

…………………………….

Razem 61 pkt SOWA

Klasa 3 a                                                                  Klasa 3 b

Filip Świtała- 24,5 pkt                                                Mateusz Rolski- 27 pkt

Wiktor Schoepe- 24 pkt                                              Kacper Sawicki- 25 pkt

Maja Druzga-  23.5 pkt                                               Mikołaj Siekierczak- 24 pkt

…………………………………………………………………………………….

Razem 72 pkt                                                            Razem 76 pkt SOWA

 

Klasa 3 c

Liliana Mińska- 24,5 pkt

Tomek Dudziński- 23 pkt

Zuzia Stolarczyk- 21,5 pkt

…………………………………..

 

Razem 69 pkt

 

Konkurs recytatorski dla klas I - III o tematyce bożonarodzeniowej

 

Na poziomie klas I  zwyciężyli Karolina Pawlak i Adrian Ciecharowski

II miejsce zajęły Zuzanna Pluta i Dominika Tyrzyk.

Na poziomie klasy II zwyciężył Jaś Tyliński,

II miejsce Nicole Wawrzyniak.

Na poziomie klas III zwyciężyły Lena Śleboda, Maja Druzga

 

II miejsce zajęli Natalia Kruszka, Wiktor Tyrpa

 

Wyniki konkursu "Pięknie i bezbłędnie piszę"

KLASY II

I miejsce- Piotr Strzelecki
II miejsce- Marta Pempera i Wiktoria Twardowska
III miejsce- Justyna Czekalska, Zuzia Szumigalska

Wyr. Jaś Tyliński

KLASY III

I miejsce- Filip Świtała
II miejsce- Tobiasz Chromiński 
III miejsce- Lena Śleboda i Liliana Mińska

Wyr. Maja Druzga

Wyniki konkursu Rozśpiewana Trójka

Wyróżnienia:

Khoury Angelika, Klauza Anna, Mikołajczak Nikola, Tyrzyk Dominika z kl. 1 a

Patryk Lechowicz z kl. 1 b

Oliwia Brocka z kl. 2 a

Maja Druzga z kl. 3 a

Zuza Starczyk, Magda Marciniak z kl. 3 c

Michalina Kalisz z kl. 3 c

Wyniki I etapu konkursu - Miłośnik Wiedzy

Klasa 1 a                                                                     Klasa  1 b

Gabryś Gellera- 20,5 pkt                                               Kamil Piszczorowicz- 22 pkt

Dominika Tyrzyk- 20 pkt                                               Zuzia Mrozinska- 22 pkt

Marcin Kubiak- 19,5 pkt                                                Marysia Milej- 21 pkt

……………………………………………………………………………………………………………………….

59 pkt                                                                                      65 pkt- SOWA

Klasa 2 a

Piotr Strzelecki- 22 pkt

Franek Janicki- 19 pkt

Seweryn Szymko- 17 pkt

……………………………………….

58 pkt- SOWA

 

Klasa 3 a                                                                        Klasa 3 b

Maja Druzga- 18 pkt                                                        Kacper Sawicki- 16,5 pkt

Lena Śleboda- 17 pkt                                                       Dominika Piernikowska- 16,5 pkt        

Filip Świtała- 16 pkt                                                         Mikołaj Siekierczak- 16,5 pkt     

…………………………………………………………………………………………………………………………

51 pkt    - SOWA                                                                                  49,5 pkt

Klasa 3 c                                                                          Klasa 3 d

Liliana Mińska- 18 pkt                                                       Marcin Karwasz- 13 pkt

Tomek Dudziński- 13 pkt                                                   Przemek Gewiss- 7,5 pkt

Patrycja Tylikowska- 10,5 pkt                                            Maurycy Starosta- 7 pkt

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

41,5 pkt                                                                                               27,5 pkt