Regulaminy Konkursów

Międzyszkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych Anglomaniac 

 anglomaniac2019 1  anglomaniac2019 2  anglomaniac2019 3  anglomaniac2019 4

Organizatorzy: nauczyciele języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu

Termin: 10 maja godz. 12:00

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu

Cele konkursu:

·       Pogłębienie wiedzy uczniów na temat krajów anglojęzycznych.

·       Otwartość do dzielenia się własną wiedzą i własnymi doświadczeniami.

·       Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

·       Kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł (Internet, prasa, książki, TV) 

Regulamin

·        Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas V-VII.

·        Każda szkoła może zgłosić 3 uczestników, którzy zostają wyłonieni w ramach eliminacji szkolnych. Etap szkolny konkursu ma formę testu wielokrotnego wyboru,       który został przesłany wraz z regulaminem i kluczem odpowiedzi.

·        Zadania konkursowe dotyczą ogólnej wiedzy o Zjednoczonym Królestwie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii (historia tych krajów, ich kultura, polityka,       zwyczaje, geografia, święta, ciekawostki). Zagadnienia nauczyciele przygotowujący uczestników otrzymują wraz z regulaminem konkursu.

·        Konkurs ma charakter turnieju. Uczniowie losują pytania i ustnie udzielają na nie odpowiedzi.

·        Pytania mogą mieć charakter ikonograficzny lub muzyczny.

·        Przewidziane są 3 nagrody główne oraz drobne upominki dla każdego z uczestników.

·        Wyniki konkursu zostaną ogłoszone bezpośrednio po zakończeniu turnieju.

Zgłoszenia w terminie do 5 kwietnia 2019 r. 

Należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  albo  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W tytule wiadomości proszę wpisać: „Zgłoszenie na konkurs Anglomaniac”.

Nauczyciele zgłaszający uczniów w treści wiadomości podają nazwę szkoły oraz imiona i nazwiska uczestników.

Organizatorzy: Katarzyna Raczyńska i Ewelina Krzysztoń

 

REGULAMIN XII  MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU GRAMATYCZNO- STYLISTYCZNEGO

„SPRAWNIE PISZĘ”  dla klas II i III

Cel:

- opanowanie nawyku poprawnego pisania,

- utrwalenie poznanych reguł i zasad prawidłowej pisowni w różnorodnych formach pisemnych – gramatycznych,

- budzenie zainteresowania poprawnym pisaniem.

Zakres wiadomości obejmuje wiedzę z zakresu gramatyki i poprawności językowej z uwzględnieniem:

·        Części mowy  ( czasownik - odmiana, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik).

·        Pisownia „nie” z czasownikami i przymiotnikami.

·        Rodzaje zdań, równoważniki zdań.

·        Wielka litera, znaki interpunkcyjne.

·        Rodziny wyrazów, wyrazy pokrewne, wyrazy  przeciwstawne, zdrobnienia.

  • Pisanie zdań z uwzględnieniem poprawności językowej.

Zasięg:

Szkoły Podstawowe Miasta Poznania

Uczestnicy:

Uczniowie klas II i III

Forma:

Zestaw różnorodnych zadań gramatyczno-stylistycznych.

Przebieg konkursu:

Konkurs ma charakter II etapowy:

- etap I- eliminacje szkolne do  05 kwietnia 2019 r.

- etap II- finał w Szkole Podstawowej nr 3 dnia  26 kwietnia 2019 r. , godz.12.00

Każda placówka może wystawić 3 osobowe reprezentacje dla klas II i III

Zasady konkursu:

Czas trwania:  60 minut + 15 minut na sprawy organizacyjne

Nagrody: finaliści- I, II, III miejsce w kategorii klas II- dyplomy i nagrody,

              finaliści – I, II, III miejsce w kategorii klas III- dyplomy i nagrody.

Wyróżnieni uczestnicy- dyplomy.

Ogłoszenie wyników w 06 maja 2019 r. o godz. 13.00 w Szkole Podstawowej nr 3.

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać  na karcie  według załącznika faksem lub na adres szkoły do 08.04.2019 r.

Szkoła Podstawowa nr 3

Os. Piastowskie 27

61-149 Poznań

Tel./ fax. 061 8 77-09-37

ZAPRASZAMY  DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!

Organizatorki:  mgr Joanna Cicha- Chmielina, mgr Monika Skobierska

Postanowienia końcowe

Uczestnicy Konkursu oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

 ( Dz. U. z 2016 r.  poz.922 tekst jednolity.)  na załączonych drukach.

Załączniki:

  1. Karta zgłoszenia.
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla uczniów oraz nauczyciela.