Regulaminy Konkursów 2016/2017

Międzyszkolny konkurs polonistyczno-przyrodniczy

dla uczniów klas 4-6

„ZAPARKUJ W PARKU NARODOWYM”

REGULAMIN KONKURSU

1.Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie i wykonanie biletu wstępu

 do dowolnego parku narodowego w Polsce

2.Pracę należy wykonać w  formacie  A-3

3. Bilet powinien  być  wykonany własnoręcznie przez ucznia dowolną techniką i zawierać:

- nazwę parku narodowego

- położenie parku narodowego

- reklamę parku zachęcającą do zwiedzenia  obiektu

- charakterystyczne elementy opisywanego miejsca np. typowe zwierzęta, rośliny 

  ukształtowanie powierzchni

- cenę za wejście

4. Termin przysyłania prac: do 13 kwietnia 2017 roku na adres szkoły organizatorów.

5. Podczas oceny prac będzie brana pod uwagę zgodność pracy z tematem, poprawność

językowa, merytoryczna, estetyka wykonania, pomysłowość.

6. Osoby odpowiedzialne: mgr inż. Agnieszka Marczewska, mgr Joanna Wianecka

7. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród: 20 kwietnia o godz. 12.00

w Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu.

Czekaja ciekawe nagrody i dyplomy. Zachęcamy do udziału !

 

 

 

 

X  MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU GRAMATYCZNO- STYLISTYCZNEG
„SPRAWNIE PISZĘ”  dla klas II i III

 

Cel:

- opanowanie nawyku poprawnego pisania,

- utrwalenie poznanych reguł i zasad prawidłowej pisowni w różnorodnych formach pisemnych – gramatycznych,

- budzenie zainteresowania poprawnym pisaniem.

Zakres wiadomości obejmuje wiedzę z zakresu gramatyki i poprawności językowej z uwzględnieniem:

·         Części mowy  ( czasownik - odmiana, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik).

·         Pisownia „nie” z czasownikami i przymiotnikami.

·         Rodzaje zdań, równoważniki zdań.

·         Wielka litera, znaki interpunkcyjne.

·         Rodziny wyrazów, wyrazy pokrewne, wyrazy  przeciwstawne, zdrobnienia.

-          Pisanie zdań z uwzględnieniem poprawności językowej.

Zasięg:

Szkoły Podstawowe Miasta Poznania

Uczestnicy:

Uczniowie klas II i III

Forma:

Zestaw różnorodnych zadań gramatyczno-stylistycznych.

Przebieg konkursu:

Konkurs ma charakter II etapowy:

- etap I- eliminacje szkolne do  07 kwietnia 2017 r.

- etap II- finał w Szkole Podstawowej nr 3 dnia  28 kwietnia 2017 r. , godz.12.00

Każda placówka może wystawić 3 osobowe reprezentacje dla klas II i III

 Zasady konkursu:

Czas trwania:  60 minut + 15 minut na sprawy organizacyjne

Nagrody: finaliści- I, II, III miejsce w kategorii klas II- dyplomy i nagrody,

                finaliści – I, II, III miejsce w kategorii klas III- dyplomy i nagrody.

Wyróżnieni uczestnicy- dyplomy.

Ogłoszenie wyników w 05 maja 2017 r. o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej nr 3.

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać  na karcie  według załącznika faksem lub na adres szkoły do 12.04.2017 r.

Szkoła Podstawowa nr 3

Os. Piastowskie 27

61-149 Poznań

Tel/ fax 061 8 77-09-37

 ZAPRASZAMY  DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!

Organizatorki:  mgr Joanna Cicha- Chmielina, mgr Monika Skobierska

Postanowienia końcowe

Uczestnicy Konkursu oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926j.t. ze zmianami)  na załączonych drukach.

 

 

VI   MIĘDZYSZKOLNEGO   ZESPOŁOWEGO  KONKURSU  WIEDZY O POZNANIU
„Co wiem o swoim mieście?    dla klas III

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu

Cel:
- poszerzanie wiedzy o Poznaniu,
- pobudzanie zainteresowań rodzinnym miastem,
- aktywizacja uczniów do celowego podnoszenia poziomu wiedzy.

Zakres wiadomości obejmuje wiedzę na temat Poznania z uwzględnieniem zagadnień:

  • symbole Poznania, władze miasta,
  • obiekty Poznania ( zabytki, teatry, pomniki, obiekty sportowe , nowoczesne budownictwo ),
  •  legendy związane z miastem ( „Założenie Poznania”, Góra Zamkowa w Poznaniu”, „O poznańskich koziołkach” ),
  • tereny zielone ( parki, ogrody ),
  • gwara poznańska,
  • zagadki o Poznaniu,
  • ludzie zasłużeni dla Poznania ( kim byli i czym się zajmowali: Cyryl Ratajski. Stefan Stuligrosz, Arkady Fiedler, Stanisław Taczak, Hipolit Cegielski, Edward Raczyński, Marian Pogasz ).

Zasięg:
Szkoły Podstawowe Miasta Poznania

Uczestnicy:
3 osobowe zespoły klas III

Forma:
Konkurs ma charakter testu oraz zadań praktycznych.

Przebieg konkursu:
Konkurs ma charakter II etapowy:
- etap I- eliminacje szkolne do  17 lutego 2017 r.
- etap II- finał w Szkole Podstawowej nr 3 dnia  27 lutego 2017 r. , godz.11.00
Każda placówka może wystawić jedną, 3 - osobową reprezentację  klas  III.

Zasady konkursu:
Czas trwania: ok. 90 minut + 10 minut sprawy organizacyjne
Nagrody: Laureaci- I, II, III miejsce w kategorii klas III – dyplomy i nagrody.        
Wyróżnieni uczestnicy- dyplomy.

Ogłoszenie wyników odbędzie się tego samego dnia po podliczeniu punktacji .

Zgłoszenie listy finalistów należy przesłać  faksem, pocztą na adres szkoły               lub e-mailem do  21 lutego 2017 r.


Szkoła Podstawowa nr 3
Os. Piastowskie 27
61-149 Poznań
Tel/ fax 061 8 77-09-37
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 ZAPRASZAMY  DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!
Organizatorki:  mgr Joanna Cicha- Chmielina, mgr Monika Skobierska

Postanowienia końcowe

Uczestnicy Konkursu oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926j.t. ze zmianami)  na załączonych drukach.